YASUYUKIHIRANO’s blog

日本の俳優

Watch "Chet Baker - My Funny Valentine" on YouTube


Chet Baker - My Funny Valentine - YouTube

 

Happy valentine`s day 🎵

 

BIG SMILE